Media

Akredytacje prasowe | Press accreditation

W dniu imprezy nie będą przyznawane akredytacje. Prasa posiada specjalne identyfikatory wydawane przez organizatora. Wszelkie dodatkowe informacje będą udzielane drogą mailową, na adres info@dubit.pl . W przypadku zgłoszeń indywidualnych wymagane jest posiadanie ważnego biletu wstępu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji.

All international quests - If you need any information, please feel free to contact with us by mail : info@dubit.pl
  • Dane osobowe

  • Dane redakcji / Organization details

    W przypadku osób indywidualnych prosimy o wypełnienie jedynie wymaganych części tej sekcji.
    In the case of private person submission, please fill out only the required part of this section.
Top